1-1-1 Toni Signes

En relació a la lectura del llibre El medio es el masaje de McLuhan, la meua retransmissió és una crida a les ciutadanes i ciutadans per a que prenguin consciència de la situació de sobresaturació informativa. El so està produït mitjançant un sintetitzador Korg.